Koronaepidemien bidrar til en svært vanskelig og prekær situasjon for mange. Både helsemessig og økonomisk.

Etter de siste signalene fra Norges Bank, setter vi nå ned renten på boliglån med inntil 0,85%  -  med umiddelbar virkning.

Kundene våre møter store økonomiske utfordringer som følge av det som nå skjer. Det er derfor spesielt viktig for oss som lokalbank med mange og nære relasjoner, å kunne hjelpe i denne vanskelige tiden.

Alle ansatte og rådgivere jobber nå aktivt for å bidra til å finne gode løsninger.
Med lang historie og god erfaring, er vi godt rustet til denne utfordrende og felles krevende dugnaden.

Vi må som bank tilpasse oss finansmarkedet, og de lovverk som gjelder, men vil så langt det er mulig bidra til å finne løsninger til hjelp for den enkelte.

Vi står sammen med kundene våre i gode og mer utfordrende dager.

Det skal vi fortsette med.