Prisendring betalingsterminal

Grunnet endringer i prisingen fra BankAxept ser banken seg nødt til å regulere sine priser.

Da gebyrer for Brukerstedsabonnement nå blir fakturert direkte fra BankAxept, vil det fra banken fra 1. april tilkomme følgende:

 

Søk om støtte / Sponsor her

Stiftinga kan disponere overskot og dele ut utbyttemidlar  frå Sparebanken DIN til allmennyttige føremål.

Stiftinga skal i si utdeling av utbyttemidlar først og fremst ta omsyn til det distriktet som har bygd opp kapitalen i banken.

Gode råd