Innhald

Kva om du plutseleg ikkje kan ta delen din av utgiftene?

Nokre spørsmål er for store for nettet Dersom det verste skulle skje, er det fint å sleppe økonomiske uroer i tillegg.

Full kontroll med banken i lomma

I mobilbanken har du tilgang til alle dei vanlegaste tenestene frå nettbanken. Berre mykje enklare!

Prisendringar på nokre av banken sine tenester.

På bakgrunn av den generelle prisendringa i marknaden på drift av banken sine tenester regulerer vi prisane våre gjeldene frå 01.01.2017. Sjå dei nye prisane her!