Lokalbankane og Eika heilt i toppen på EPSI

Eika Forsikring scorar også i år svært godt på kundetilfredshet, og utmerker seg spesielt innan service.
 

Kontaktinformasjon

Telefon: 35060900    
Fra utlandet: + 4735060900
E-post: 
firmapost@sparebankendin.no

Besøksadresse:
Bøgata 69, 3800 Bø i Telemark

Postadresse:
Postboks 114, 3833 Bø i Telemark

Organisasjonsnummer:
937891512