Søk om støtte / Sponsor her

Stiftinga kan disponere overskot og dele ut utbyttemidlar  frå Sparebanken DIN til allmennyttige føremål.

Stiftinga skal i si utdeling av utbyttemidlar først og fremst ta omsyn til det distriktet som har bygd opp kapitalen i banken.

Gode råd