Innhald

Kor lenge kan vi bu sånn?

Plutseleg vert det for liten plass. Og det ekstra soverommet kostar. Snakk med oss. Nokre spørsmål er for store for nettet. Vi kan hjelpa deg å realisera bustadsdraumen.

Person og helse

Kva skjer med økonomien om helsa sviktar? Med desse forsikringane tryggjer du deg og flokken din.

18 år og myndig

Den dagen du fyller 18 er du plutseleg i førarseta når det gjeld din eigen økonomi. Kontakt oss for eit møte, så tek vi ein prat om kva det betyr.

Prisendringar på nokre av banken sine tenester.

På bakgrunn av den generelle prisendringa i marknaden på drift av banken sine tenester regulerer vi prisane våre gjeldene frå 01.01.2017. Sjå dei nye prisane her!