Vi må vite hvem du er!

På grunn av innskjerpede lovkrav fra myndighetene må vi innhente oppdatert legitimasjon, på en del av våre kunder. Vi må vite hvem du er – for din egen sikkerhet.

Gode råd