Innhald

Søk om støtte / Sponsor her

Stiftinga kan disponere overskot og dele ut utbyttemidlar  frå Sparebanken DIN til allmennyttige føremål.

Stiftinga skal i si utdeling av utbyttemidlar først og fremst ta omsyn til det distriktet som har bygd opp kapitalen i banken.

Kundeval i Sparebanken DIN

I samsvar med banken sine vedtekter har kundane i banken høve til å røyste på medlemmer til bankens Generalforsamling.

Det skal i år veljast to medlemmer frå valkrins Seljord, og to medlemmer frå valkrins Bø for 4 år.

Temasider

Sjå våre våre nyttige tips og råd for økonomien og livssituasjonen din

Person og helse

Kva skjer med økonomien om helsa sviktar? Med desse forsikringane trygge du deg og flokken din.

Barn og pengar

Korleis skal du lære barnet ditt å forstå verdien av pengar - i eit samfunn utan myntar og setlar?

Bustad

Å kjøpe bustad er den største investeringa du gjer i livet ditt. Våre nyttige tips og råd kan hjelpe deg å realisere bustaddraumen.