Velkomen til Sparebanken DIN

Sparebankstiftinga i Bø og Seljord

Stiftinga kan disponere overskot og dele ut utbyttemidlar til allmennyttige føremål. Stiftinga skal i si utdeling av utbyttemidlar først og fremst ta omsyn til det distriktet som har bygd opp kapitalen i. Søknadsfrist er 15. sept.

Augon 50 år i banken

Augon Eika blir pensjonist etter over 50 år i banken

Augon slutta formelt i banken 1. juli. Då hadde han trufast tent Bø Sparebank og Sparebanken DIN i over 50 år.
Sjølv om det er mange i banken som har svært lang tenestetid, er det bare Augon som har passert 50 år.

Gode råd