Ynskjelege kvalifikasjonar:


Fagleg:

  •  Relevant utdanning frå universitet eller høgskule
  • Interesse for finansielle produkt og tenester
  • Gjerne erfaring frå service/forsikring eller rådgjeving

Personleg:

  • Relasjonsbyggjande
  • Positiv og serviceinnstilt
  • Målretta og strukturert
  • Har nettverk og kjennskap til lokalmiljøet

Me tilbyr:

  • Spennande oppgåver i eit hyggeleg arbeidsmiljø
  • Utviklingsmoglegheiter
  • Konkurransedyktige vilkår

Søknad med CV sendast til personalleiar Bjørg R. Kaarstein Homdrum på e-post: bjorg@sparebankendin.no.

Søknadsfrist 6. desember 2019

For meir informasjon:
Kontakt adm. banksjef Ben Roger Elvenes på tlf. 916 06 014.