Hytteforsikring

Eig du hytte eller fritidsbustad som ikkje er fast bebodd, kan du kjøpe hytteforsikring hos oss.
  • Dekkjer tap ved brann, innbrot, skade på hageanlegg og vatn- og naturskade
  • Gjeld for hytter eller fritidsbustader som ikkje er fast bebodd
  • Fri rettshjelp ved tvistar som oppstår i samanheng med hytta eller fritidsbustaden din
Sjekk pris og kjøp hytteforsikring

Dette blir dekt av forsikringa

Hos oss kan du velje mellom Hytte Pluss og Hytte.  Sjå kva som passar deg best. 

Fritidsbolig Pluss Fritidsbolig
Total gjenoppføring av hytta/feriehuset ved meir enn 75 % skade


Følgjeskader ved håndverkerfeil

Følgjeskader ved vatnskade på våtrom

Skadar på småbygg

Skade på hageanlegg (utvida i plussdekninga)

Naturskade  √ 
RettshjelpBrann-, vatn-, tjuveriskadar     

Opplysningane her er forenkla og forkorta i forhold til fullstendige vilkår. 
Ta kontakt med oss dersom du vil vite meir - vi er her for å hjelpe deg!

Vasskadar på hytta

Lekkasjar frå vassrøyr og sanitærinstallasjonar kostar i gjennomsnitt meir for hytter enn for bustader.

Med litt omtanke kan dei fleste vasskadar unngåast.

Her finn du nokre nyttige råd til korleis du kan unngå vasskadar på hytta eller fritidsbustaden din. 
 

Gjer hytta vinterklar

Det er haust og for mange er tida inne for å klargjere hytta for vinteren. Her finn du nokre nyttige råd til kva du bør tenkje på før du reiser frå hytta etter at sommarsesongen er over.