Kollektiv ulukke

Ei ulykkesforsikring særleg tilpassa medlemer av idrettslag, korps eller andre organisasjonar, barn i barnehage og skuleelevar. Kan også kjøpast av firma på tilsett deira.
  • Omfattar skade ved dødsfall
  • omfattar medisinsk invaliditet
  • Valfrie forsikringssummar

Om forsikringa

Kollektiv ulukke


Ulykkesforsikring som er særleg tilpassa barn den tida dei er i barnehagen eller på skulen, eller på veg til og frå. 
Passar også godt til medlemer av idrettslag, korps eller andre organisasjonar. 
Sørgjer for god dekning når laget sine medlemer driv ulike former for dugnadsarbeid. 
Godt tillegg til yrkesskade- og fritidsulukkeforsikring. 
Gir økonomisk tryggleik dersom forsikra blir ramma av ei ulukke. 
Kan omfatte skade ved dødsfall og/eller medisinsk invaliditet og behandlingsutgifter. 
Vel mellom dekning heile døgnet, under organisert aktivitet eller berre i fritida. 
Erstatning etter medisinsk invaliditet avhenger av vald forsikringssum og uføregrad. 

Meld skade

Hos oss melder du skade på forsikringane dine ved å sende inn skademelding, eller ved å kontakte oss. 

Telefon: 915 03 850
E-post: forsikring@eika.no

Skademeldingsskjema
 

Gode råd