Legitimasjon
Selv om du har vært kunde hos oss i mange år eller har et nytt kundeforhold, er det både viktig og en trygghet for deg og oss at du er legitimert riktig. Det betyr at du må hjelpe oss med en viktig ting, nemlig å vise at du er du. Dette er også et lovpålagt krav.
De av våre kunder som må fremvise oppdatert legitimasjon vil motta en melding/SMS fra oss om dette.  Dersom du likevel har et ærend hos oss før du eventuelt blir kontaktet, må du gjerne ta med passet ditt slik at vi får sjekket at legitimasjonen vi har på deg er god nok iht. innskjerpede krav.
Dette for å hindre misbruk av din identitet eller at norske banker brukes som ledd i hvitvasking eller terrorfinansiering. 
 
Hva betyr dette for deg?
Vi ber deg derfor dra innom et av våre kontor for å registrere din og øvrige familiemedlemmers gyldige legitimasjon, innen 15. september.  Bor du ikke i nærheten av et av våre kontorer eller fristen er for kort kan du ta kontakt med oss på firmapost@sparebankendin.no for å finne en løsning. 
For å være sikker på at du også i fremtiden skal ha tilgang til alle våre tjenester anbefaler vi at du legitimerer deg med pass. Hvis du ikke bruker bankID kan vi også godkjenne andre typer legitimasjon. 
Vi beklager ulempen dette medfører, men håper på forståelse for at tilstrekkelig legitimasjon er nødvendig for å beskytte deg mot ID-tyveri, svindelforsøk eller annen økonomisk kriminalitet.
 
Kundeerklæring
I tillegg til krav om legitimering, vil flere av våre kunder også oppleve å måtte besvare noen spørsmål om kundeforholdet (kundeerklæring) sitt ved innlogging i nettbanken/mobilbanken. 
Dette er også en del av den lovpålagte oppfølgingen av våre kunder.
 
Hva skjer hvis du ikke viser legitimasjonen din eller svarer på kundeerklæringen? 
Tilstrekkelig legitimasjon er avgjørende for et kundeforhold med banken. I tilfeller hvor banken ikke mottar tilstrekkelig informasjon vil vi dessverre måtte vurdere å suspendere kundeforholdet, inkludert eventuelt utstedt BankID/bankkort. Dette for å forhindre at din identitet og dine avtaler kan misbrukes av andre.