• Transaksjonar via kasse, nettbank/nettbedrift og telebank som blir ønskte bokførte i 2016 skal vere gjennomførd 30. desember innan kl. 23.30 (*)

 

  • Transaksjonar via kasse, nettbank/nettbedrift og telebank som blir ønskte bokførte i 2016 og i tillegg blir ønskt med i Nets’ sluttoppgjer, skal vere gjennomførd innan 30. desember kl. 14.00 (**)(*) Overføring mellom eigne konti, og betaling utan KID til andre kundar sin konto i same bank, vil gå umiddelbare dersom overføringa/betalinga blir lagd inn med forfall same dag. 

(**) Transaksjonar mot andre banker, samt alle transaksjonar med KID