Individuell pensjonssparing (IPS)

No kan du spara inntil 40 000 kroner i året og få ein skatteutsetjing på inntil 8 800 kroner! I den nye ordninga er heile sparesaldoen din unnateken formueskatt – og du betalar heller ikkje skatt på avkastninga i spareperioden. Skatt betaler du først når midlane blir tekne ut av kontoen.
  • Du får inntil 8 800 kroner i skatteutsetjing kvart år
  • Du kan fritt endre eller stoppe sparinga undervegs
  • Du kan ta ut pengane frå og med fylde 62 år
Opprett IPS i mobilbanken

Viktige tidsfristar for å fylle opp IPS-kontoen og din få skatteutsetjinga:

- Eksterne fond: 18. desember

- Eika-fond: 29. desember

Dette er IPS

Pensjonssparing med skatteutsetjing gjer privat pensjonssparing meir lønnsamt. Med IPS kan du spare inntil 40 000 kroner kvart år - og du får 22 prosent av sparebeløpet i frådrag på skatten. Beløpet kjem til skattlegging når du på sikt tek midlane ut av kontoen, og du får derfor ei skatteutsetjing på 8 800 kroner om du sparer maksbeløpet. 

Du vel sjølv kor mykje du vil spare kvart år, og du kan endre eller stoppe sparinga undervegs. Vi hjelper deg med å velje riktig fond. I den nye ordninga er heile sparesaldoen din unnateke formueskatt - og du betaler heller ikkje skatt på avkastninga i spareperioden. Midlane vil vere bundne fram til du kan starte uttak frå det året du fyller 62 år.

Vi hjelper deg gjerne med å velje riktig fond.

Kor mykje får du i pensjon?

Prøv vår pensjonskalkulator og sjå kor mykje du får i pensjon.