Pensjonssparing

Ein god pensjonssparing består av folketrygda, det arbeidsgivar betalar - og di eige sparing. Jo før du startar eige sparing, dess meir får du i pensjon.
  • Eiga pensjonssparing gir høgare pensjon
  • Start tidleg, små beløp blir store over tid
Vel fond og start sparing

Om pensjonssparing

Kor mykje får du i pensjon?

Prøv vår pensjonskalkulator og sjå kor mykje du får i pensjon.

Sjekk skilnaden

Sjå kor mykje ekstra du kan få i pensjon dersom du startar å spare som 30-åring, 40-åring og 50-åring.

Snakk med oss om pensjonssparing!

Sparing er verdas beste idé! Jo før du startar sparingen, di meir får du å rutta med seinare. La oss hjelpa deg med din sparing.

Få fullt oversyn over pensjonen din, rett i lomma.

Ikkje teke i bruk mobilbanken endå?

Gode råd

Pensjonssparing med skattefordel (IPS)

Spar inntil 40 000 kroner kvart år – og få 23 prosent av sparesummen i frådrag på skatten. Pengane kan brukas frå fylde 62 år.

Kor mykje får du?

79% av oss veit ikkje kva vi vil få i pensjon, men vi trur vi vil få det fint som pensjonistar

Det avhenger heilt av kor mykje du får frå jobben - og kor mykje du har spart sjølve.