Pensjonssparing

Ein god pensjonssparing består av folketrygda, det arbeidsgivar betalar - og di eige sparing. Jo før du startar eige sparing, dess meir får du i pensjon.
  • Eiga pensjonssparing gir høgare pensjon
  • Start tidleg, små beløp blir store over tid
  • Enkelt å følgje med på sparinga og gjere endringar i mobilbanken
Få anbefalt fond tilpassa di pensjonssparing

Sjå kor mykje ekstra du kan få i pensjon

Kvifor bør du spare til pensjonen

Pensjon frå folketrygda = halv lønn

Har du store planar for kva du skal gjere som pensjonist? For dei aller fleste blir pensjonen frå folketrygda berre halvparten av den lønna du har når du er i arbeid. Ønskjer du meir pengar enn det, må du spare sjølv.

 

Hald oversikt over pensjonen din

Smartspar - sjå all sparing ein stad

  • Sjekk dine eksakte pensjonstal - få oversikt over pensjon frå både noverande og tidlegare arbeidsgivarar 
  • Sjå korleis sparepengane dine er fordelte i ulike fond, sparekontoar og pensjonsordningar
  • Start månadleg sparing, og endre sparesum med noko få tastetrykk
  • Opprett IPS og aksjesparekonto i Min Sparing