Bærekraftige investeringer (ESG)

Berekraftige investeringar (ESG) står for Environmental, Social and corporate Governance og handlar om å ta omsyn til miljø, sosiale utfordringar og god eigarstyring i ei investeringsavgjerd. Dette er verdiar vi i lokalbanken og Eika Kapitalforvaltning streber med å etterleva til kvar tid.
  • Miljø
  • Samfunnsansvar
  • Etikk

Kva betyr dette for deg som kunde?

Eit selskaps ESG-profil inngår alltid som eit av kriteria når Eika Kapitalforvaltning gjer ei investeringsavgjerd.

Når du kjøper eit Eika fond blir pengane dine plasserte i selskap som jobbar for å følgja strenge krav til samfunnsansvar, berekraft, etikk og openheit