Korleis vil du spara?

Det finst ulike måtar å spare på. Kva som er best for deg avheng av kor lenge du vil spare og kor mykje risiko du er villig til å ta. Same kva spareform, få den fulle oversikta i spareappen Smartspar.

Smartspar - ein ny spareapp frå lokalbanken og Eika

Appen Smartspar gjer det enkelt å spare

Appen Smartspar gjer det enkelt å spare

Med Smartspar er det enkelt å starte sparing til deg sjølv eller til barnet ditt. Du kan også invitere andre til å bidra. I Smartspar får du råd om kva fond du bør spare i, og du får full oversikt over all sparing.

 

Appstore logo    Google Play logo
 

Finn ut mer om Smartspar