Koronaviruset gjør oss alle bekymret. Det handler først og fremst om helse og mennesker, og om økonomi. Det er uvisst hvor lenge denne situasjonen vil vedvare, og det skaper usikkerhet hos mange. Konsekvensene av dette, vil være avhengig av hvordan vi håndterer situasjonen i denne tiden.

Vi er her for deg!

  • Vårt sentralbord har åpent fra kl 09-15, mandag til fredag
  • Automatsonene i Seljord, Åmot og Bø er åpne som vanlig. Vis hensyn og hold avstand, vi anbefaler maks to personer i automatsonen om gangen.
  • Alle rådgivere er tilgjengelig på e-post
  • Nettsider oppdateres jevnlig med informasjon
  • Ta gjerne kontakt via kundemelding i nett- og mobilbank
  • Du løser det meste selv i nett- og mobilbank
  • Vi er også tilgjengelig via sosiale medier

Sparebanken DIN har planer for å håndtere ulike kriser. Vi forstår at en krise kan skape forbigående utfordringer for ellers solide bedrifter og privatkunder. Vi vil med vår lokalkunnskap og nærhet til våre kunder, strekke oss langt for å finne løsninger for de problemer som måtte oppstå for deg eller din bedrift i denne perioden.

Vi skal sammen med våre kunder komme oss gjennom denne vanskelige tiden.

Situasjonen vurderes fortløpende etter råd fra myndighetene. Følg med på våre nettsider og i sosiale medier.

Se også vår samleside for mer informasjon, anbefalinger, rettigheter og veiledning rundt situasjonen.