Rentenedsettelsen de siste to månedene utgjør med dette inntil 1,25 prosentpoeng

Renteendringen vil bli gjennomført 27.mai. Alle kunder som får rentereduksjon på utlån vil i løpet av kort tid få melding i nettbanken.

Vi endrer også prisene på bankinnskudd. Alle kunder som får rentereduksjon på innskudd vil få melding om dette.