Vi søker etter ledere på følgende forretningsområder:

Kredittsjef

 • Kvalitetssikre og kontrollere privat- og bedriftsmarkedet ihht vedtatt kredittpolicy og kreditthåndbok. Samt komme med forslag til rutiner og retningslinjer.
 • Kreditthåndverket og risikoen i banken i dialog med med ekstern juridisk ekspertise.
 • Proaktiv og bistå i arbeidet med engasjementssikring der det er tapspotensiale.
 • Rapportering av tap, mislighold og porteføljekvalitet. Ha god dialog med alle kredittmedarbeidere i form av kontroll og faglig kompetanse.
 • Lede bankens kredittkomite, herigjennom fremleggelse av kredittsake for bankens besluttende organer.
 • Personalansvar for Depot

IT/Forretningsutvikler

 • Realisering av bankens strategiske målsettinger gjennom teknologiens muligheter.
 • Skape og utvikle nye forretningsområder som gir økt konkurransekraft.
 • Effektivisere kommunikasjonen og samarbeid mellom forretningsstrategi og IT.
 • Optimalisere kundeopplevelsen gjennom intern tilrettelegging og utvikling.
 • En del av bankens ledergruppe som skal utvikle banken strategisk og operativt.

Kvalifikasjoner for begge stillingene:

Utdanning på bacheleor/masternivå.
Relevant erfaring kan kompensere for noe utdanning.

Kontaktinformasjon:
Personalansvarlig Bjørg Reidun Homdrum (913 07 128) eller adm.banksjef Ben Roger Elvenes (916 06 014).

Stillingene rapporterer til adm. banksjef. Arbeidssted vil være bankens avdeling i Bø.

Søknad sendes soknad@sparebankendin.no
Merk søknaden med stillingen du søker på. Søknadsfrist: 9. februar 2020

Sparebanken DIN er en lokal utviklingsorientert sparebank med 37 ansatte, en forretningskapital på 6,7 milliarder kroner og 4 kontorer i henholdsvis Bø, Seljord, Skien og Åmot. Vi er opptatt av å utgjøre en forskjell i våre lokalsamfunn