§ 16-5. opplysninger om sikringsordninger
Kredittinstitusjoner skal gi informasjon som nevnt i finansforetaksloven § 16-5 på et standardisert format fastsatt av Bankenes sikringsfond i samsvar med vedlegg 1 til direktiv 2014/49/EU:
https://www.bankenessikringsfond.no/standardisert-format-kundeinformasjon/category1276.html

 

Vedlegg til årsoppgaven: Vedlegg