Siste varsel før sperring av konto 31.12.

Vi anbefaler at dette snarest bringes i orden.

«Vi mangler gyldig legitimasjon fra deg»

«Vi mangler fortsatt en kundeerklæring fra deg»

«Vi mangler både kundeerklæring og gyldig legitimasjon fra deg»

 

Vi beklager den ekstrabelastningen dette påfører dere, men det ikke noen vei utenom, uansett alder. For mindreårige skal foreldre og verger svare og ordne opp. Kun i særlig tilfeller hvor alder og helse samlet er en utfordring ber vi pårørende om å kontakte oss for å finne en løsning.

 

Brev til bedriftskunder vil bli sendt ut 9.12 og kravene er de samme som for privatkunder når det gjelder kundeerklæring.

 

«Kontoer og kort vil være sperret inntil gyldig legitimasjon og kundeerklæring er registrert.

Dette betyr at faste oppdrag, betalinger, kontantuttak og butikkjøp osv. blir stoppet. Kort kan også bli slukt av automat eller bli avvist. Verken lønn eller pensjon går inn på konto.

Da vi registrerer nye opplysninger fortløpende kan utsendt brev gå til deg som allerede har ordnet opp, det beklager vi. Du kan da se bort fra brevet.

Er du usikker på om dette er i orden, kontakt oss på 35 06 09 00 eller direkte med din kunderådgiver. Du finner mer informasjon på våre hjemmesider.»