Torsdag 21. og 28. november til kl. 19.00
Me vil ha besøk av dei som ikkje har svara på kundeerklæring eller scanna legitimasjonen sin nyleg. Hvitvaskingslova stiller strenge krav til banken på dette området.

For deg som kunde kan det bety at kontoer og tenester kan bli sperra hvis forholda ikkje er i orden.

Me har i løpet av hausten sendt ut varsel i brev, mail og sms til alle våre kunder med siste frist 14.11.2019. Fortsatt er det mange kundar som ikkje har ordna opp.

Det er også mogleg å ta kontakt med oss hvis du er i tvil om dette.

Vel møtt!