Da vår nåværende økonomisjef etter hvert ønsker å gå av med pensjon, har banken ledig stilling som Finans- og økonomisjef. I rollen har du overordnet ansvar for bankens regnskap, rapportering, budsjett, prognoser, analyser, innkjøp og andre administrative oppgaver. Stillingen innebærer resultatansvar for egen enhet inklusiv personalansvar. 
Vi søker deg som har høyere utdanning innen regnskap/revisjon/økonomistyring eller lignende. Du kjennetegnes av å være resultat- og utviklingsorientert og du trives i samhandling med andre. Rollen inngår i bankens ledergruppe og rapporterer til Adm.banksjef.

Ansvarsområder:
Overordnet ansvar for bankens regnskap og rapportering, budsjett, prognoser og analysearbeid.
Bankens finansiering (funding), likviditetsstyring og kapitalforvaltning.
Offentlig rapportering til regulatoriske myndigheter.
AHV-ansvarlig (antihvitvask).
Rapportering til bankens ledelse og styre, og utarbeidelse av beslutningsgrunnlag innenfor sitt område. 
Kontinuerlig utvikling av avdelingens prosesser og rutiner. 
Lede og utvikle avdelingens ansatte.

Din bakgrunn:
Utdannelse på høyskole/universitetsnivå innen regnskap/økonomistyring/revisjon e.l.
Manglende formell kompetanse kan kompenseres med relevant erfaring.
Erfaring med regnskapsføring, rapportering og analysearbeid.
Erfaring med personalledelse, forbedring og utvikling av arbeidsprosesser og rutiner.

Personlige egenskaper:
Utviklingsorientert, nytenkende.
Pådriver.
Prosess- og forretningsorientert.
Analytisk, strategisk, strukturert og resultatorientert.
Evne til å samarbeide, lytte, påvirke og skape engasjement.

Arbeidssted vil i utgangspunktet være bankens forretningsadresse i Bø.
Søknad sendes soknad@sparebankendin.no innen 10. oktober 2018.

For mer informasjon:
HR-leder Bjørg Reidun Homdrum, bjorg@sparebankendin.no - 913 07 128.
Økonomisjef Ingebret Teigen, ingebret@sparebankendin.no  - 909 21 880.


 

Om arbeidsgiveren

Sparebanken DIN er en lokal utviklingsorientert sparebank med 42 ansatte, en forretningskapital på 6,2 milliarder kroner og 4 kontorer i henholdsvis Seljord, Bø, Skien og Åmot. Vi er opptatt av å utgjøre en forskjell i våre lokalsamfunn.