Tirsdag 20.03.2018 blir det utført en flytting av BankID for alle bankens kunder som tidligere tilhørte Seljord Sparebank (Reg: 2711).
Sparebanken DIN har ca. 2034 kunder som har BankID utstedt under Seljord Sparebank.

Grunnlaget for flyttingen:

I løpet av april skal den sentrale norske BankID-infrastrukturen gjennom en teknisk fornyelse. Dette betyr blant annet at banker som har fusjonert inn i andre banker ikke lenger kan stå som utsteder av BankID. Vi må derfor flytte alle BankID sertifikater utstedt på gammelt regnr. Dette er en tidkrevende oppgave som vi gjennomfører 20.03.2018.

Hva betyr dette for deg som kunde?

  • Eika sletter banklagret BankID (med brikke) og BankID på mobil for kundene som har BankID mot gammelt regnr (2711).
  • Banklagret BankID legges automatisk opp igjen for kundene mot gjeldene regnr (2630).
  • BankID på mobil ligger i SIM-kortet så dette må du som kunden selv aktivere på nytt inne i nettbanken.
  • Når vi legger opp igjen banklagret BankID må du inngå avtalen om BankID på nytt på innloggingssiden til nettbanken.
  • For å inngå avtalen må du ha brikken din og et nytt passord. Passord bestiller du på SMS ved innlogging, legge inn en kode fra brikken og motta SMS umiddelbart. Kunder sin ikke har mobilnummer registert vil måtte ta kontakt med banken eller Kundesenteret.
  • Kunder med utenlandsk mobilnummer vil ikke kunne motta passord pr SMS. De må ta kontakt med banken.
  • Kunder som ikke lenger har brikken sin må ta kontakt med banken eller Kundesenteret for å bestille en ny.
  • Når avtalen om BankID er inngått kan BankID benyttes som før og aktivere BankID på mobil inne i nettbanken.
  • Dersom noen har problemer med å inngå avtalen kan de ta kontakt med banken eller Kundesenteret.