Forsikring for unge

For berre 160 kroner i månaden gir vi deg under 34 år våre beste forsikringar som sikrar deg både heime og på reise.
  • Innbu Pluss dekkjer blant anna innbu inntil 500.000 kroner
  • Reise Pluss har inkludert avbestillingsforsikring og ingen eigendel ved skade
  • Ulykkesforsikring med erstatning på inntil en million kroner
Kjøp UNG-forsikring

Om forsikringa

Dette er pakken for deg som er mellom 18 og 34 år: 

  • Innbu Pluss er vår beste innbuforsikring og sikrar tinga dine dersom noko skulle skje. 
  • Reise Pluss er vår beste reiseforsikring og gjeld med ein gong du går ut døra heime.
  • Ulukkesforsikring sikrar deg mot økonomiske uroer dersom du skulle bli utsett for ei ulukke.

UNG-forsikringa kostar til saman 160 kroner i månaden. Dersom du ønskjer eiga forsikring for berbar PC, blir sluttsummen 187 kroner.

Gode råd

Andre forsikringar for unge

UNG Familie

For 2850 kroner i året sikrar du deg og familien din med våre beste forsikringar: Innbu Pluss, Reise Pluss og Ulukke. Det er berre du som kjøper forsikringa som må vere under 34 år. 

Student i utlandet

Forsikringspakken for deg som er student, au pair eller jobbar frivillig i utlandet. Den består av reise- og ulukkesforsikring og kan utvidast med innbu- og studieavbrotsforsikring.