Uføreforsikring

Rundt 10 prosent av oss blir uføre. Ei uføreforsikring sikrar deg ein tryggare økonomisk kvardag dersom du skulle bli ein del av statistikken. Snakk med oss om kva løysing som passar best for deg.
  • Kan kjøpast frå fylte 18 år, og opp til 50 år. Gjeld fram til fylte 60 år
  • Sikrar deg økonomisk dersom du skulle bli varig arbeidsufør
  • Vel mellom Uførekapital, Uførekapital med forskotering eller 4 års uførerente
Kontakt meg om Uføreforsikring

Om forsikringa

Uføreforsikring

Korleis klarer du deg dersom du blir ufør?

Kva skjer dersom du blir ufør?

Gode råd

Person og helse

Kva skjer med økonomien om helsa sviktar? Med desse forsikringane trygge du deg og flokken din.