Når du treng juridisk bistand - søk om rettshjelp

Rettshjelpsforsikringa dekkjer utgifter til advokat, retten, sakkunnige og vitne når du er part i ein tvist som er omfatta av forsikringa. Rettshjelp er ein del av forsikringane våre for bustad, fritidsbustad, innbu, reise, båt og køyretøy.

Spørsmål og svar

Treng du hjelp?