Meld skade

Hos oss kan du enkelt melde skade elektronisk, eller ved å fylle ut skademeldingsskjema. Her finn du nyttig informasjon dersom uhellet er ute.Her finn du oversikt over avtaleverkstadene og Hurtigruta vår Carglass i Noreg. Klikk på ikonet øvst til høgre i kartet for søkefunksjon. 

For å sikre god kvalitet på reparasjon og skifte av bilglas har Eika Forsikring inngått samarbeidsavtale med Hurtigruta Carglass og merkeverkstader. Vi anbefaler deg å skifte bilglas eller reparere køyretøyet hos ein av desse.

Informasjon om skadeoppgjer

Det kan dukke opp ein del spørsmål rundt eit skadeoppgjer. Her finn du svar på korleis du skal gå fram når du melder ein skade, samt bakgrunnen for oppgjeret ditt.

Eika reiseapp!

Vår reiseforsikring gjeld alle reiser i heile verda, også dei korte turane. Last ned Eika Reise på mobilen så har du ein ekstra tryggleik i lomma når du er på tur.
 
Med Eika Reise har du: 

  • All informasjon på ein plass.
  • Oversikt over nærmaste apotek eller sjukehus.
  • Tilgang til døgnopen alarmsentral.
  • Moglegheit til å melde skade direkte i appen.
Eikaapplogo