Dødsfallforsikring

Har du tenkt på korleis livet kan bli dersom ein av forsørgjarane i familien døyr? Snakk med oss om dødsfallforsikring så finn vi ei løysing som gir tryggleik for familien.
  • Utbetales skattefritt som eit eingongsbeløp
  • Gir økonomisk handlefridom til dei attlevande
  • Sikre dine nærmaste økonomisk ved eit dødsfall
Kontakt meg om Dødsfallforsikring

Om forsikringa

Forsikringa passar alle som har gjeld og/eller forsørgjaransvar
Kan kjøpast av personar mellom 18 og 70 å  
Varar til forsikringstakar er 70 år  
Du fastset fritt kven som skal få utbetalt forsikringssummen ved død    
Forsikringa reduserer økonomiske uroer for attlevande
Utbetalinga er skattefri, og kan disponerast etter eige ønske

Gode råd

Person og helse

Kva skjer med økonomien om helsa sviktar? Med desse forsikringane trygge du deg og flokken din.