Bilforsikring

Alle bilar som skal køyre på norske vegar, må vere forsikra. Du kan velje mellom lovpålagd ansvarsforsikring, delkasko, kasko, eller vår beste alternativ Bil Pluss. Høgare eigendel ved skade gir lågare pris på forsikringa.
  • Startbonus på 50 prosent til førstegangs bileigarar
  • Leigebil i heile reparasjonsperioden med Bil Pluss
  • Bil Pluss dekkjer feilfylling av drivstoff, både tømming og rensing av tank
Kontakt meg om bilforsikring

Dette blir dekt av forsikringa

Sjå kva som passar deg og ditt behov best.

Bil Pluss Kasko Delkasko Ansvar
Redusert eigenandel v/kaskoskade

Utvida maskinskade

Leigebil i heile reparasjonsperioden

Feilfylling

Nøkkelforsikring

Ekstrautstyr

Maskinskade

Leigebil i 10 dagar (valfritt på kaskoforsikring)

Bagasje

Skade på køyretøy

Redning/veghjelp

Glasskade

Tjuveri

Brann

Ulukke*

Rettshjelp

Ansvar

*Eigen forsikring som kan kjøpast som eit tillegg på alle forsikringsalternativa.     

Opplysningane her er forenkla og forkorta i forhold til fullstendige vilkår. 
Ta kontakt med oss dersom du vil vite meir - vi er her for å hjelpe deg!

Bilforsikring for unge

Hos oss får ungdom ei ekstra gunstig bilforsikring. Vi gir deg 50 % startbonus på bilforsikringa første gong du forsikrar den private bilen din hos oss. Ein annan fordel du som ungdom får hos oss er at vi tilbakebetaler 5.000 kroner dersom du har kjøpt bilforsikring før fylte 23 år hos oss, og køyrer skadefritt i 5 år. 

Alle bilar som skal køyre på norske vegar må vere forsikra. Du kan velje mellom lovpålagd ansvarsforsikring, delkasko, kasko eller vårt beste alternativ Bil Pluss.