Bilforsikring

Kva bilforsikring du skal velje, avheng av kva slags bil du har og kor mykje du skal køyre. Eika Forsikring er eit trygt val med gode vilkår. Sjekk kva forsikring som passar best for deg.
  • Startbonus på 50 % med maks fem år til toppbonus og same bonus på bil 2 som bil 1
  • Leigebil i heile reparasjonsperioden med Bil Pluss
  • Bil Pluss dekkjer feilfylling av drivstoff, både tømming og rensing av tank
Sjekk pris og kjøp bilforsikring

Kva slags bilforsikring treng du?

Dette blir dekt av forsikringa

Sjå kva som passar deg og ditt behov best.

Bil Pluss Kasko Delkasko Ansvar
Redusert eigenandel v/kaskoskade

Utvida maskinskade

Leigebil i heile reparasjonsperioden

Feilfylling

Nøkkelforsikring

Ekstrautstyr

Maskinskade

Leigebil i 10 dagar (valfritt på kaskoforsikring)

Bagasje

Skade på køyretøy

Redning/veghjelp

Glasskade

Tjuveri

Brann

Ulukke*

Rettshjelp

Ansvar

*Eigen forsikring som kan kjøpast som eit tillegg på alle forsikringsalternativa.     

Opplysningane her er forenkla og forkorta i forhold til fullstendige vilkår. 
Ta kontakt med oss dersom du vil vite meir - vi er her for å hjelpe deg!

Bil Pluss

For deg som ønskjer mest mogeleg tryggleik

Kasko

Spesielt eigna for deg som har ein nyare bil eller bil med høg verdi

Delkasko

Spesielt eigna for deg som har gammal bil

Ansvar

For deg som berre vil ha det som er eit lovpålagt minimum

Visste du at...

Hos oss får ungdom ekstra gunstig bilforsikring. Vi gir deg 50 prosent startbonus, og tilbakebetaler 5.000 kroner om du køyrer skadefritt i 5 år.

Gode råd

Bilenes framtid

Les kva vår sjefsøkonom, Jan Ludvig Andreassen, tenkjer om bilenes framtid.