Verdigjenstandforsikring

Eig du verdifulle gjenstandar, kan du forsikre desse hos oss.
  • Gjeld i heile verda
  • Kan brukast både i privat- og yrkessamanheng
  • Låg eigendel ved skade
Kontakt meg om forsikring av Verdigjenstand
Verdifulle eigedelar

Verdifulle eigedelar

Nokre ting er spesielt verdifulle for deg, og du er redd for at desse skal bli øydelagde eller gå tapte. Har du verdigfulle eigedelar du ofte tek med deg ut av huset, som smykkar, bunad eller våpen, kan desse forsikrast hos oss.