Betaling til og frå utlandet

Skal du betale pengar til utlandet gjer du dette i nettbanken. Betaling frå utlandet mottek du raskast om betalar bruker IBAN-nummeret ditt og SWIFT-adressa vår.

Betale til utlandet

GJerast i nettbanken

Du kan leggje betalingar til forfall fram i tid, og lage eit eige mottaksregister for utlandsbetalingane dine.

For å betale til utlandet må du ha:

 • Mottakar sitt namn og adresse
 • Mottakar sitt kontonummer
 • Mottakaren sin IBAN nummer - sjå liste over land som krev dette
 • Mottakarbanken sin SWIFT/BIC-kode

 
Hugs at kvitvaskingslova krev at det oppgis bakgrunnen for betalingar som overstig 40.000 kr, eller tilsvarande sum i utanlandsk valuta.

NB!

 • Det er viktig at du har korrekt betalingsinformasjon til mottakar, da det vil påløpe kostnadar dersom det er feil i opplysningane (skrivefeil etc).
 • Det vil også inntreffe kursdifferanse frå tidspunktet beløpet er sendt til det kjem i retur. 
 • Reklamasjonskostnadane er kr 200,- frå vår side, mens satsen varierar hos dei utanlandske bankane. 

Motta penger frå utlandet

Finn ditt IBAN nummer

Skal du motta pengar frå utlandet er det viktig at personen som skal betale til deg har følgjande informasjon:

 • Namnet di og adressa di
 • Ditt IBAN - som du finn ved å skrive inn kontonummeret ditt i feltet nedanfor
 • Vår SWIFT/BIC-kode
 • Valutasort og sum

Sparebanken DIN sin SWIFT/BIC kode erDNBANOKKXXX

Skal du betale til utlandet og ønskjer å finne ein annan bank sin SWIFT/BIC - kode kan du finne det på www.swift.com