Reklamasjon ved svindel eller tvist

Har du fått belastet et beløp dobbelt, ikke mottatt vare etter bestilling på internett eller er utsatt for svindel på ditt Visa bankkort eller Mastercard kredittkort kan du be om å få tilbakebetalt beløpet gjennom reklamasjon. Din reklamasjon leverer du ved hjelp av din BankID.

Før du byrjar

Hva kan du reklamere på?

Du kan reklamere på transaksjoner fra fysiske forretninger, minibanker eller nettbutikker.

Årsaken til reklamasjonen kan for eksempel være at en vare du har bestilt ikke er levert, at varen ikke er som beskrevet eller at noen har misbrukt kortet ditt. 

Du kan kun reklamere på transaksjoner knyttet til ett kort av gangen. Om du ønsker å reklamere på transaksjoner knyttet til flere kort må du levere en reklamasjon for hvert kortnummer.

Kva kan du reklamere på?

- Du kan reklamere på transaksjonar frå fysiske forretningar, minibankar eller nettbutikkar.

- Årsaka til reklamasjonen kan til.dømes vere at ei vare du har bestilt ikkje er levert, at vara ikkje er som skildra eller at nokon har misbrukt kortet ditt.

- Du kan berre reklamere på transaksjonar knytt til eitt kort om gongen. Om du ynskjer å reklamere på transaksjonar knytt til fleire kort må du levere ein reklamasjon for kvart kortnummer.

Lag reklamasjonen din her

Vilkår, tidsfristar og personvern