Nettbank

Full oversikt over alle banktenestene dine. Du kan gjennomføre alle typar betalingar og transaksjonar.
  • Betale regninger til inn- og utland og overføre mellom kontoer
  • Saldo og rørsler på kontoane dine
  • Etabler og håndter dine eFaktura og Avtalegiro
  • Alle dine produkter samla
Logg inn i nettbanken

I nettbanken kan du blant anna:

  • sjekke saldo og sjå inn- og utbetalingar
  • få oversikt over alle kontoane, kredittkorta, låna, forsikringane og aksje- og fondsdelane dine
  • betale rekningar til inn- og utland
  • overføre pengar mellom eigne kontoar
  • setje regionsperre på korta dine
  • kjøpe og endra produkter
og mykje meir.

Gode råd

Tryggleik på nett

For å forhindre virus og at uvedkomande får tilgang til nettbanken eller kortdataet ditt er det viktig å vise varsemd på nett.