Mobilbank

Med mobilbanken har du dei aller fleste banktenestene tilgjengeleg på mobilen:
 • Sjekk saldo og bevegelsar på kontoane dine
 • Betal rekningane dine. Enkelt og trygt!
 • Kjøp, sjå og endre forsikringar
 • Få full oversikt over fonds- og pensjonsparinga di

Andre tenester

Mobilbanken har gjort PC-en overflødig, her finn du dei aller fleste banktenester du kjenner frå nettbanken. Med nokre få sveip og trykk kan du enkelt:

 • Kjøpe og endre fond
 • Starte individuell pensjonssparing (IPS) og opprette aksjesparekonto (ASK)
 • Søkje om finansieringsbevis, bustadlån og andre lån
 • Sjå PIN-kode og endre regionsperre på korta dine
 • Finne vekslingsbeløp i valutakalkulatoren
 • Vegbevis og forsikringskort
 • Opprette Avtalegiro og automatisk eFaktura
 • Opprette faste betalingar

Gode råd

Mi sparing har gjort mobilbanken meir komplett

Det er no endå enklare å styre sparinga din frå mobilen.