Innhald
Bankkort (debet)

Vårt Visa Classic-bankkort fungerer fint til dagleg bruk i butikk og til å ta ut pengar i minibank. Kortet er kontaktlaust. Det gjer det mogeleg å betale for beløp under 200 kroner, utan å setje inn kort og taste kode.

 • Passar godt å bruke som det vanlegaste betalingskortet ditt.
 • Ofte det kortet som er knytt opp mot brukskontoen din.
 • Du kan designe ditt eige bankkort.

 

Bankkort for deg mellom 15 og 18 år

Med eit Visa Classic-kort for ungdom kan du ta ut pengar i minibanken og betale i butikkar som har direkte kontakt med banken. På den måten har du alltid kontroll på at du har dekning på konto før kortet blir belasta. Det er beløpsgrense på XX på varekjøp og uttak. Fungerer i dei fleste butikkar og minibankar i Noreg og i utlandet.            

 • Du som er over 15 år kan bruke dette kortet til å handle på internett.
 • Du kan designe ditt eige bankkort.
 • Kortet er kontaktlaust. Det gjer det mogeleg å betale for beløp under 200 kroner, utan å setje inn kort og taste kode.
Bankkort for deg over 13 år

Med eit Visa Electron-kort kan du ta ut pengar i minibanken og betale i butikkar som har direkte kontakt med banken. På den måten er du alltid sikker på at du har dekning på konto før kortet blir belasta.

 • Fungerer i dei fleste butikkar og minibankar i Noreg og i utlandet.
 • Du kan designe ditt eige bankkort.
Juniorkort

Juniorkortet fungerer nesten som eit vanleg bankkort. Kortet kan brukast i minibank og butikk, men har uttaks- og kjøpsgrense på 200 kroner per dag. Mor og far kan logge seg inn i nett- og mobilbanken og få full oversikt over kortbruken til junior.

 • Barna lærer sunt kortvett frå tidleg alder.
 • Barna treng ikkje å ha kontroll på kontantar.
Verdikort

Visa Verdikort kan brukast som gåvekort eller kontantkort i alle butikkar som aksepterer Visa. Kortet er perfekt å gi bort, for eksempel som gåve. Du kjøper verdikortet i banken. Kortet kan kastast når pengane i kortet er brukte opp.

 • Du bestemmer sjølv verdien (200 - 5.000 kroner) og kan sjekke saldo på nett eller via SMS.
 • Verdikortet kan brukast i butikkar over heile verda - og til netthandel.
Sjekk saldo

Design ditt eige bankkort

Har du lyst på eit bankkort med personleg preg? Med kortdesignaren vår kan du velje eit bilete av barna, kjæledyret eller eit anna favorittbilete og bruke det på bankkortet ditt. Du kan også velje eit av dei fine motiva som alt finst i kortdesignaren.

Prisar

Sjå oversikta vår renter og prisar for kort, nett-og mobilbank, og tenester i banken.