Forsikring av drosje

Vi forsikrer drosje, maxitaxi og biler med turløyve inntil 16 passasjerar og reservedrosje.
  • Forsikringa kan utvidast til å dekkje avbrudd inntil 3.000 kroner per dag
  • Ekstrautstyr inntil 60.000 kroner er inkludert i kasko
  • Dekkjer taksameter og kommunikasjonsutstyr i drosjen

Dette blir dekt av forsikringa

Meld skade

Hos oss melder du skade på bedriftskøyretøyet ditt ved å sende inn skademelding, eller ved å kontakte oss. 

Telefon: +47 915 03 850
E-post: forsikring@eika.no

Skademeldingsskjema