Forsikring av køyretøy og maskiner

Køyretøya og maskinene dine er viktige for drifta av bedrifta. Snakk med oss om drosjeforsikring, næringsbilsforsikring, storbilforsikring og tilhengarforsikring.

- Tryggleik og personleg service er viktig for oss

Difor valde Raufoss Tak & Blikk AS bilforsikring frå Eika.

Sikre verdiane dine

Køyretøya til bedrifta representerer store verdier og er eit viktig verktøy for deg som næringsdrivande. Hos oss kan du også medforsikre varer og verktøy i bilforsikringa.

Vel du den beste forsikringsløysinga vår, Næringsbil Pluss, får du leigebil i heile reparasjonsperioden, utvida dekning for maskinskade, og totalskadegaranti.