Bedriftsforsikring

Ved å kjøpe bedriftsforsikring sikrar du den økonomiske tryggleiken til bedrifta om noko uventa skulle skje.
  • Kombinert forsikring som omfattar maskiner, inventar, lausøyre og varar, samt ansvar for drift av arbeidet
  • Dekkjer tap som følgje av stopp i produksjonen
  • Omfattar vatn-, brann- og innbrotsskadar
Kontakt meg om Bedriftsforsikring

Dette blir dekt av forsikringa

Brann-, vatn- og innbrotskadar 

  √  

Avbrotstap i inntil 18 månader

Bedrifts- og produktansvar ved ting- og
personskade

Rekonstruksjon av arkiv, datafiler 
eller liknande

 
Rydjingsutgifter etter erstatningsmessig skade
Lagring og dekonstruksjon av miljøfientlig avfall
etter erstatningsmessig skade
 Vindauge og skilt 
 Bygningsmessig tilleggsinnreiing  √ 
 Underslag, bedrageri og liknande  √ 
 Ran og overfall
 Rettshjelp   √ 

Tilleggsforsikringar

Forsikringa kan utvidast med:

Entreprenørforsikring

  √  

Varer i kjøle-/frysedisk ved feil/svikt i 
kjølesystem eller straumtilførsel

Innbrotsforsikring av varer i stålcontainer

Innhald i verdiskap  
Tank med innhald
Pumper og fundament
Datautstyr og databerarar
Lønn til tilsette   √