Innhald

Meir tid til lokalt næringsliv. Betre lokalkunnskap.

Vårt fokus er å styrkje det lokale næringslivet. Vi har kompetente rådgivarar, nærleik til kundane og god kunnskap om lokale marknadsforhold.

Finansiering

Bedrifter forandrar seg - og det gjer finansieringsbehova også. Vi tilbyr leasing, lån, kreditt og garantiar.

Forsikring

Ikkje sats på flaks. Sikre bedrifta di for framtida med våre gode forsikringsløysingar.

Pensjon

Vi hjelper deg med gode pensjonsløysingar enten du er sjølvstendig næringsdrivande eller leiar for ei bedrift. 

Betaling

Betaling skal ikkje være vanskeleg. Hos oss kan du betale via nettbank, i mobilbank, med bankkort eller kredittkort.

Bli kunde

For å bli bedriftskunde i banken, ta kontakt med oss for ein prat der du kan få nærmare opplysingar om framgangsmåte og informasjonsbehov.

Renter, priser og vilkår

Kva er lånerenta for byggjelån, vilkår for bruk i nettbanken eller kva kostar det å bruke kredittkortet i utlandet?
*Du kan samanlikne prisane våre med prisar frå andre selskap på Finansportalen