Arbeidet vil i hovudsak bestå av kasse og kontanthandtering, men òg teknisk support på våre produkt.  Vi søker ein person som kan arbeide frå midten av juni til starten av august, og det vil vera begrensa feriemulighet i den perioden.

Lønn og arbeidsvilkår etter avtale.


Har du spørsmål?

Ta kontakt med Sveinung Soterud, tlf: 906 08 592, eller Live Strand, tlf: 415 19 139.

Søknad med CV sendas til sveinung@sparebankendin.no innan 24.februar.