Tidleg varsling ved hjelp av røykvarslar bidrar til ei rask og trygg evakuering av bustaden i tilfelle brann. Det er derfor viktig at røykvarslaren verkar som den skal når uhellet fyrst er ute.

Viktig å huske:
  1. Monter røykvarslaren i taket. Varm røyk stig og blir samla under taket fyrst.
  2. Det blir tilrått å ha ein røykvarslar pr. etasje. Når ein har fleire røykvarslarar bør desse koplast saman.
  3. Sjekk at du kan høyre røykvarslaren når du er på soverommet, dei fleste dødsbrannar skjer om natta.
  4. Test funksjonen kvart kvartal ved å trykkje inn knappen på røykvarslaren.
  5. Byt batteri ein gong i året, gjerne 1. desember.

Kom innom eit av kontora våre og ta ein gjennomgang av forsikringane dine. Det kan lønne seg

Her er ein liten oppvekkar om røykvarslaren: