Følgjande priser blir juster med verking frå 01.01.2017:

 

Ny sats

Noverande sats

Juniorkort – årsgebyr

Kr 0,00

Kr 100,00

Valfri design - debetkort

Kr 150,00

Kr 100,00

Uttak i eigne minibankar – kvardagar08.00 - 18.00

Kr 0,00

Kr 0,00

Uttak i eigne minibankar utanfor kvardagar 08.00 - 18.00

Kr 4,00

Kr 0,00

Uttak i andre bankar sine minibankar til ei kvar tid

Kr 7,00

Kr 0,00

Uttak valuta i Sparebanken DIN sine automatar

Kr 25,00

Kr 40,00

Utsending av a- og b-post pr. brev (nettpost gratis)

Kr 20,00

Kr 0,00